Endüstriyel Otomasyon

        

         ÖZEL ERKAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL OTOMASYON BÖLÜM AVANTAJLARI :

 

TANIM

İleri teknolojiyi kullanan üretim ve hizmet sektörlerinde; üretim ve bilişim cihazlarının montajı, devreye alınması, işletilmesi, bakım-onarımlarının yapılması, geliştirilmesi, programlanması ve işletme şartlarına uygun otomasyon sistemlerinin (elektrik, elektronik, mekanik, programlama vb.) tasarlanması, kurulması ve uygulanması işlerinde çalışan kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Endüstriyel üretim yapan ve otomasyon teknolojilerinin kullanıldığı fabrikalarda mühendis, teknik öğretmen ve teknikerlerin gözetiminde; otomatik kontrol, endüstriyel tasarım ve üretim ile işletim sistemlerinin kurulması, bakımı ve işletmeye alınması aşamalarında görev alır,

▪ Endüstride kullanılan bilgisayarlı sayısal denetimli ve otomatik tezgahların işletim programını hazırlar,

▪ Bilgisayar ve bilgisayarlı sistemleri kullanarak kontrol cihazlarının bilgisayar programını yapar ve kontrol eder,

▪ Hava, ısı ya da basıncı ayarlayan aletlerin düzenli bakımını yapar,

▪ Bozulan aletleri sökerek onarır, yeniden ayarlar,

▪ Bilgisayar destekli teknik resim çizebilir.

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Bilgisayar ve ilgili yazılımlar,

▪ Programlanabilir kontrol aletleri,

▪ Elektropnömatik ve elektrohidrolik devre elemanları,

▪ Her türlü sensörler (algılama-hissedici sensörler, basınç sensörü, seviye sensörü, sıcaklık sensörleri, nem sensörü, ışık sensörü)

▪ Ölçüm cihazları (takometre, manometre, ampermetre, voltmetre, watmetre),

▪ Elektrik ve elektronik devre elemanları,

▪ Kablolar, entegre devreler, diot, transistör, felt, her türlü dijital ölçü aletleri, termokupul,

▪ Mikroişlemciler.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni olmak isteyenlerin;

▪ Fen bilimlerine ve matematiğe ilgili ve bu alanlarda başarılı,

▪ Mekanik ilişkileri görebilen,

▪ El ve parmak becerisine sahip,

▪ Sesleri ayırdedebilme yeteneğine sahip,

▪ İnce ayrıntıları algılayabilen, dikkatli ve titiz,

▪ Alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan,

▪ Başkaları ile işbirliği içinde çalışabilen,

▪ Dikkatli, sabırlı ve titiz

kimseler olmaları gerekir.

İşitme kusuru, el, kol ya da ayaklarını kullanmada güçlükler mesleğin yürütülmesine engel olabilir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Endüstriyel Otomasyon Teknisyenleri, endüstriyel üretim yapan, modern teknolojiye sahip fabrika ve laboratuar ortamlarında çalışırlar. Meslek elemanları genellikle işlerini oturarak yürütürler. Görevleri diğer çalışanlarla işbirliği içinde çalışmayı gerektirir.Çalışma ortamı bol ışıklı, sıcak ya da soğuk, gürültülü, kirli olabilir. Çalışırken elektrik çarpması ya da makine kazası gibi tehlikelere maruz kalınabilir. Endüstriyel otomasyon teknisyenleri çalışırken meslektaşlarıyla, işçilerle, makine mühendisleri, elektrik mühendisleri, elektronik mühendisleri, sistem mühendisleri ve kontrol mühendisleri ile iletişim halindedir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi anadolu teknik liselerinin Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri bölümlerinde verilmekte iken yeni uygulamaya göre meslek liselerinde bu bölümün adı alan ismi olarak değiştirilmiş olup Endüstriyel Kontrol ve Mekatronik dallarında eğitim verilmektedir. Aşağıdaki eğitimle ilgili bilgiler eğitimin verildiği dönemi kapsamaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

▪ Ortaokulu tamamlamış olmak,

▪ Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

▪ Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

▪ Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.

▪ Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.


Mesleklerinde iş bulma sorunu olduğunda ya da işsiz kalmaları halinde; elektrik ve elektronik teknisyenlerinin yaptığı işlere de aday olabilirler, bilgisayar programcılığı yapabilir, makinaların otomasyon programlarını hazırlayabilirler.