Gıda

 

     ÖZEL ERKAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN GIDA TEKNOLOJİSİ BÖLÜM AVANTAJLARI :

Gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması, depolanması ile gıdalar üzerinde duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kontrol analizlerinin yapılmasında ve sonuçlarının yorumlanmasında görev alan ara meslek elemanıdır.

 

Gıda teknolojisi teknisyenleri, gıda sanayii ile ilgili kamu (Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı Kontrol Laboratuarları, Hıfzısıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri vb.) ve özel sektör kuruluşlarında gıda üreten fabrikaların gıda laboratuarlarında ve özel gıda laboratuarlarında ara teknik eleman olarak çalışırlar. 

 

Planlanmış olan üretimin gerçekleşmesi için gıda mühendisi ve gıda teknikerinin gözetimi altında;

▪ Her türlü gıda maddelerinin (hububat, süt ve süt ürünleri, çeşitli et ürünleri, bitkisel gıdalar) işlenmesinde çeşitli teknikleri kullanır,

▪ Gıdaların sağlığa uygunluğunu kontrol için gıdalardan ve gıda katkı maddelerinden örnekler alır,

▪ Laboratuarda değişik yöntemler kullanarak duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapar, sonuçları yorumlar, gerekli raporları düzenler, çıkan sonuçları ilgili kişilere iletir,

▪ Kaliteli ve standart ürün üretilmesini sağlar,

▪ İşletmelerde hijyen ve temizlik kurallarını uygular veya uygulanmasını sağlar,

▪ Gıda üretiminde kullanılan en son teknolojileri takip eder,

▪ Gıdaların uygun bir şekilde paketlenmesini ve muhafazasını sağlar.

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Her türlü gıda ve gıda katkı maddesi,

▪ Gıda üretiminde kullanılan makineler,

▪ Analizler için laboratuar araç gereçleri,

▪ Gerektiğinde bilgisayar,

▪ Çeşitli kimyasal maddeler.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Gıda teknolojisi teknisyeni olmak isteyenlerin;

▪ Genel yeteneğe sahip,

▪ Kimya ve biyoloji konularına ilgili,

▪ Gözleri sağlam ve görme gücü yüksek,

▪ Dikkatli ve sorumluluk sahibi,

▪ El ve parmaklarını ustalıkla kullanan,

▪ Başkaları ile işbirliği yapabilen kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Gıda teknolojisi teknisyeni, özel sektörde gıda üreten fabrikaların üretim ve laboratuar bölümlerinde, kamu kuruluşlarının gıda laboratuarlarında görev yaparlar. Laboratuar ve iş ortamı temizdir. Ancak, üretim yapılan yer sıcak, rutubetli ve kokulu olabilir. Meslek elemanları gıda mühendisleri, kimya mühendisleri, biyologlar, veterinerler, diyetisyenler ve gıda teknikerleriyle iletişimde bulunurlar.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi meslek liselerinde Gıda Teknolojisi bölümünde verilmekte iken yeni uygulamaya göre mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının Gıda Teknolojisi alanının Gıda Kontrol dalında eğitim verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

▪ İlköğretim okulu mezunu olmak,

▪ Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

▪ Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

▪ Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yılsonunda öğrenci alanını belirler.

▪ Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

▪ 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fiziki kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

▪ Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

 

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Gıda kontrol teknisyeni/Gıda teknolojisi teknisyenleri, gıda sanayii ile ilgili kamu (Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı Kontrol Laboratuarları, Hıfzısıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri vb.) ve özel sektör kuruluşlarında gıda üreten fabrikaların gıda laboratuarlarında ve özel gıda laboratuarlarında ara teknik eleman olarak çalışırlar.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

▪ 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

▪ Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

▪ Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

▪ Özel sektörde çalışanlar yeteneğine, işletmenin ücret politkasına göre asgari ücretten az olmamak üzere değişen miktarlarda ücret alırlar.

▪ Kamu sektöründe çalışanlar ise; lise mezunlarına göre bir üst derece ile göreve başlarlar ve asgari ücretin yaklaşık 2-3 katı civarında ücret almaktadırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Meslek liselerinin Gıda Teknolojisi alanının Gıda Kontrol dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Gıda teknolojisi teknisyenleri, çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef olabilirler.