Yenilenebilir Enerji

 

     ÖZEL ERKAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİSİ BÖLÜM AVANTAJLARI :

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI

 

Globalleşen dünyamızda ve hızla gelişen ülkemizde sürdürülebilir enerji kavramının temel bileşenlerini, enerjinin verimli ve etkin kullanımı ile yenilenebilir enerjileri yakından tanımak oluşturmaktadır. Günümüz dünyasında bugünün ihtiyaçlarını karşılamada en önemli etkenlerin başında Yenilenebilir Enerji kaynaklarının kullanımı, yaygınlaştırılması ve desteklenmesi gelmektedir. 

 

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanının amacı, meteorolojik, mekanik, elektronik ve yazılım bilimleri kullanılarak elektrik enerjisinin üretilmesi ve endüstriyel kullanım uygulamalarını gerçekleştirecek kalifiye eleman yetiştirmektir. Okulumuzda alanın Güneş Enerji Sistemleri Dalı bulunmaktadır.

 

Bu alanın ilimizde açılmasının ilimiz, çevremiz ve ülkemiz açısından bu eğitim modeliyle yetişecek olan öğrenciler yenilenebilir enerji tesislerinin işletilmesinde dış bağımlılığı ortadan kaldıracaktır. Yetişecek olan insan gücü ne kadar çok olursa bu sektör o denli hızlı olacaktır. 

 

Bu yüksek teknoloji eğitimini orta öğrenim düzeyinde veren kurumunun ilimizde bulunması sayesinde, öğrencilerimizin ileri teknoloji becerileri kazanarak endüstrinin ihtiyaç duyduğu vasıflı elemanlar yetişecektir. Ayrıca; İşgücü piyasasına uygun eleman bulabilme, endüstrinin zorlandığı projelerde kurumun danışmanlık hizmetlerinden faydalanma imkânı gibi faydalar sağlayacaktır.Türkiye’de 6–7 okulda açılan yeni teknoloji bölümümüze 8. Sınıf öğrencilerimizi bekliyoruz.
GENÇLER!
GELİN GELECEĞİN ENERJİSİNİ BİRLİKTE ÜRETELİM….